skip to Main Content

Październik

17,99 

Dzieło filmowe “Październik” w reżyserii Grigorija Aleksandrowa i Siergieja Eisensteina jest uważane za pierwsze w radzieckiej kinoleninianie. Założyło tradycje, które zostały sukcesywnie kontynuowane już w epoce kina dźwiękowego. Od 27 lutego już na DVD. “Październik” – zrealizowany z okazji kolejnego rewolucyjnego jubileuszu – rekonstruował wydarzenia, jak sama nazwa wskazuje, Rewolucji Październikowej. Jednakże w przeciwieństwie do poprzedniego obrazu, w tym wypadku twórca zrezygnował z ram dramaturgicznych, na pierwszy plan wysuwając formalne eksperymenty.

SKU: 96 Kategorie: ,

Description

I choć problemy montażu zajmowały wówczas wielu radzieckich filmowców (swoje teorie tworzyli przecież Kuleszow, Wiertow czy Pudowkin), to Eisenstein zaproponował tzw. montaż intelektualny: “ze zderzenia dwóch kontrastujących kadrów powstaje trzecia idea, w kadrze nie istniejąca”. Bezpośrednią inspirację stanowił tu, opierający się na ideogramach, język japoński. Siergiej Eisenstein wprowadził tu w czyn ideę kina intelektualnego dyskursu, które jego zdaniem winno zastąpić tradycyjne sposoby filmowej narracji. Równie negatywnie przyjęto agitacyjny film “Stare i nowe”, ponownie zarzucając mu nadmierny formalizm, który zaciemnia propagandowe przesłanie.

Dzieło klasyki kina rosyjskiego “Październik” to ostatnia cześć filmowej epopei, w skład której wchodzą także filmy “Staczka” i “Pancernik Potiomkin”.
kino-zone.ru

“Październik” można uznać za jeden z pierwszych w sztuce filmowej przykładów stworzenia na ekranie “drugiej rzeczywistości”.
kino-teatr.ru

…Montaż Siergieja Eisensteina w tym dziele można nazwać montażem “intelektualnym”.
Krytyk filmowy Raul Chauzman

Film jednocześnie staje się i opowieścią o historii, i jej cześcią, w tym znaczeniu, że jego montaż, jego kadrowanie, jego estetyka – to czysty produkt systemu rewolucyjnego jak w przedstawieniu rewolucji, tak i w egzaltowanym stylu tego pokazu.
Krytyk filmowy Jean Clode

Additional information

Dodano:

10 września 2009

Nośnik (Sputnik)

DVD

Back To Top